Omdat kinderen

onze toekomst zijn

FACTS: Vakleerkrachten zorgen voor structurele kwaliteitsimpuls in het bewegingsonderwijs   •   Er zijn 65 ‘Sport op Basisscholen’ vakleerkrachten actief in 18 Friese gemeenten

Over Sport op basisscholen

Sport op Basisscholen is een initiatief van De Friesland en Sport Fryslân en heeft als doel om het bewegingsonderwijs en daarmee de gezondheid van kinderen te verbeteren. Dit wordt, in samenwerking met Friese gemeenten, onderwijskoepels en het ministerie van VWS, gerealiseerd door de inzet van vakleerkrachten op basisscholen in Friesland.

Aanleiding voor dit initiatief waren de afname van beweging en de toename van obesitas en het aantal botbreuken onder kinderen. SOB zorgt o.a. voor een betere motorische ontwikkeling, een hogere score op balans- en balvaardigheidtesten, bestrijding van obesitas, een hoger concentratievermogen, meer zelfvertrouwen en betere sociale vaardigheden bij kinderen.

 

Wat we doen

Voor wie en waarom

Vakleerkrachten

Wie is de vakleerkracht in jouw gemeente?

Financiering

Effecten

Wat heeft Sport op Basisscholen bereikt?

basketbal

Leuke gymles

Tips bij het geven van gymles

the daily mile

The Daily Mile

Doet jouw school ook mee?

heerenveen

In Friesland

Wie zijn er betrokken?

vacatures

Tips voor thuis bewegen

Wat kun je als ouder doen?

Facts:

Vakleerkrachten zorgen voor structurele kwaliteitsimpuls in het bewegingsonderwijs

Er zijn 65 ‘Sport op Basisscholen’ vakleerkrachten actief in 18 Friese gemeenten

De norm voor bewegen is 1 uur per dag, 90 % van de kinderen haalt dit niet