effecten banner

Effecten

Effecten

De behoefte aan vakleerkrachten in het bewegingsonderwijs is nog nooit zo groot geweest als de afgelopen jaren. De financiële en organisatorische tekortkomingen bij de basisscholen gecombineerd met een daling van de gezondheid van de jeugd, is een vraagstuk dat schreeuwt om aandacht.

Inzet vakleerkrachten

Vakleerkrachten verzorgen gymlessen en begeleiden leerkrachten bij bewegingslessen. Vakleerkrachten zijn docenten die een sportopleiding hebben gevolgd. Dit heeft als groot voordeel dat de kinderen nu een kwalitatief goede gymles krijgen en er meer ondersteuning is op de motorische ontwikkeling van de leerling zelf. Daarnaast coachen de vakleerkrachten de groepsleerkrachten en organiseren ze (naschoolse) sportactiviteiten op de basisscholen. Ze zoeken daarvoor contact met lokale sportverenigingen. Dit alles om te zorgen voor nog leuker en beter bewegingsonderwijs

Effecten op SOB scholen

  • kinderen scoren hoger op balans- en balvaardigheidstesten.  Daarnaast zijn kinderen geconcentreerder wat ten goede komt aan de leerprestaties
  • kinderen zijn motorisch vaardiger; vallen daardoor minder en daardoor hebben ze minder “ongelukjes”
  • kinderen hebben minder vaak overgewicht en obesitas
  • tijdens de gymles wordt er minder tijd besteed aan algemene zaken, zoals groepjes indelen, overgang naar een ander onderdeel en pauzes
  • kinderen zijn vaker op de hoogte van naschoolse activiteiten
  • kinderen worden vaker lid van een vereniging en blijven langer sporten.

Vakdocenten aan het woord

henk gemser

“Kinderen moeten de kans krijgen zoveel mogelijk bewegingservaring op te doen.”

Henk Gemser

“Door goed bewegingsonderwijs aan te bieden, kinderen motiveren te gaan sporten en te bewegen.”

Vakdocent Menco van der Weg
Gemeente Heerenveen

Elke gymles is een ontdekkingsreis

Vakleerkracht Tom van der Meer