In 2011 kreeg 7% van de basisschoolleerlingen in Friesland gymles van een vakleerkracht….