Er zijn 65 ‘Sport op Basisscholen’ vakleerkrachten actief in 18 Friese gemeenten