In Friesland

Sport op Basisscholen is een initiatief van De Friesland Zorgverzekeraar en Sport Fryslan in samenwerking met Friese gemeenten en onderwijsinstellingen. De Friesland Zorgverzekeraar is de enige zorgverzekeraar die zo´n initiatief steunt. Behalve dat het initiatief voor Friese basisschoolkinderen is, zijn de Friese wortels ook op andere manieren te zien:

• Fryske sporten yn dyn klasse: clinics via http://www.fryskesportyndynklasse.frl/ Dit is een initiatief van Sport Fryslân, de Fryske sportbonden, Fryske ijshallen en onderwijskoepels
en wordt mogelijk gemaakt door de Provincie Fryslân
• Vrijwel alle Friese gemeenten hebben zich verbonden met Sport op Basisscholen. Hierdoor bereiken we 30.000 leerlingen over 277 basisscholen
• Terwijl in 2010 nog maar 7% van de basisschoolleerlingen in Friesland les kreeg van een vakleerkracht
• Samenwerking met sportverenigingen en sport-en voedingsevenementen. Zo bereiken we kinderen en ouders in Friesland. Hierdoor sluiten kinderen zich sneller aan bij een sportvereniging en vergroten we de naambekendheid. Voorbeeld: Loop Leeuwarden, schoolschaatsen.

Friese organisaties die betrokken zijn

Sport Fryslan is een organisatie die zich inzet voor meer sportplezier voor alle Friezen. Sport is een middel om meerdere doelen te bereiken. Naast het plezier dat sport en bewegen geeft, heeft sporten een positief effect op de gezondheid en verbindt het mensen met elkaar.
De Friesland Zorgverzekeraar geeft door haar betrokkenheid bij Sport op Basisscholen vorm aan haar maatschappelijke rol. Door te investeren in gezondheid, preventie en leefbaarheid heeft deze zorgverzekeraar oog voor de toekomst van de kinderen van nu.
Ook Friese gemeenten zijn betrokken bij Sport op Basisscholen. Door mee te betalen aan Sport op Basisscholen zorgen ze ervoor dat de kinderen die nu in de gemeente wonen later vitale burgers zijn.

Kortom, Sport op Basisscholen: omdat kinderen onze toekomst zijn.