gezonde voeding

Lekker Fit!

Lekker Fit!

Lekker Fit! is een lespakket over voeding, bewegen en het maken van gezonde keuzes. Op een speelse manier worden de leerlingen vertrouwd gemaakt met de voordelen van een gezonde leefstijl. In een positieve benadering staat fitheid centraal: fit zijn is fijn! Deelnemende basisscholen melden goede resultaten: leerlingen bewegen meer, eten gezonder en zijn van plan dat te blijven doen. Al meer dan 350.000 leerlingen in Nederland plukken inmiddels de vruchten van deze aanpak.

De doelgroep

Lekker Fit! is bedoeld voor kinderen van groep 1 t/m 8. Het is een landelijk programma en alle basisscholen in Nederland kunnen zich hier voor aanmelden.

Gezonde leefstijl stimuleren

Lekker Fit! wil bewegingsarmoede en overgewicht onder de jeugd preventief bestrijden door in te zetten op een gezonde leefstijl.

Wilt u meer informatie over het lespakket? Vraag er dan naar bij uw vakleerkracht of stuur een e-mail naar info@sportopbasisscholen.nl