Motorische ontwikkeling

 

Wat is motoriek?

Motoriek is het vermogen om te bewegen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen grove en fijne motoriek. De grove motoriek bestaat uit grote, grove bewegingen die je met (grote delen van) het lichaam maakt. De fijne motoriek omvat de kleine bewegingen. Hiervoor gebruik je de handen en de vingers.

BeweegABC

Veel scholen maken gebruik van Beweeg ABC, het leerlingvolgsysteem voor basisbeweegvaardigheid waarbij kinderen over een langere periode worden gevolgd. Beweeg ABC bestaat uit gemakkelijke en leuke oefeningen. De oefeningen verschillen per leeftijd/groep.
• Beweeg A : richt zich op motorische vaardigheden en is ontwikkeld voor de groepen 1 en 2 (4-6 jarigen).
• Beweeg B : richt zich op beweeg- en sportvaardigheden en is ontwikkeld voor de groepen 3, 4 en 5.
• Beweeg C : richt zich ook op beweeg- en sportvaardigheden en is ontwikkeld voor de groepen 6, 7 en 8.
Alle resultaten worden online ingevoerd. Vervolgens kunnen de resultaten vergeleken worden met de norm/het gemiddelde (per oefening) en met voorgaande jaren.

Hier kun je de oefeningen en bijbehorende normen met betrekking tot de motorische vaardigheden vinden.

Thuis aan de slag

Wil je met je kind werken aan de motoriek, beweegvaardigheid of sportvaardigheid dan heeft beweegABC ook een overzicht met geschikte spelletjes per leeftijdscategorie.
• Oefeningen voor groep 1 en 2
• Oefeningen voor groep 3,4 en 5
• Oefeningen voor groep 6,7 en 8

Onderzoek motorische ontwikkeling

Er zijn verschillende onderzoeken gedaan naar de ontwikkelingen op het gebied van motoriek bij kinderen. We hebben de opvallendste onderzoeksresultaten op een rij gezet.
• Onderzoek laat zien dat de motorische fitheid van kinderen in de afgelopen jaren is verminderd. Deze daling, te zien sinds 1980, wordt over de gehele wereld gerapporteerd (Thomkinson, 2007).
• Uit onderzoek komt duidelijk naar voren dat overgewicht negatief geassocieerd is met motorische fitheid van kinderen. Kinderen met overgewicht scoren significant slechter op fitheid dan kinderen met een normaal gewicht. (Mulier Instituut, 2014) (Morrison e.a., 2012) (Roberts e.a., 2012)
• Kinderen die minder vaak aan sport doen en minder vaak buitenspelen behalen een lagere score op motorische fitheid dan kinderen die vaak aan sport doen en buitenspelen. (Mulier Instituut, 2014) (Fransen e.a.,2014)
• Resultaten uit onderzoek van het Mulier Instituut (2014) laten zien dat het hebben van een vakdocent positief geassocieerd is met de loopsnelheid/wendbaarheid van kinderen.