mvo banner

MVO

MVO

MVO staat voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en wordt steeds belangrijker voor bedrijven. MVO bevat drie dimsensies.
• De normen en waarden waar een bedrijf voor staat
• De maatschappelijke verantwoordelijkheid van een bedrijf
• De maatschappelijke betrokkenheid van het bedrijf, wat geeft het bedrijf terug aan de samenleving.

Waarom Sport op Basisscholen?

Uniek aan het initiatief is dat De Friesland Zorgverzekeraar als enige zorgverzekeraar in Nederland investeert in het bewegingsonderwijs. De Friesland Zorgverzekeraar geeft hiermee vorm aan haar maatschappelijke rol door te investeren in gezondheid, preventie en leefbaarheid. De publiek-private samenwerking die ontstaan is, is een groot voorbeeld voor het hele land. Daarmee draagt Sport op Basisscholen bij aan het sportieve imago van Friesland. Uit cijfers weten we dat ‘sport’ een aantrekkingskracht heeft op het bedrijfsleven, waardoor bedrijven zich makkelijker vestigen in de provincie. Daarnaast spelen de vakleerkrachten een rol in het opleiden van studenten. Ze begeleiden CIOS- en ALO-studenten gedurende hun stages waarmee ze hen voorbereiden op de arbeidsmarkt. Het initiatief levert daarmee een positieve bijdrage aan het economisch (vestigings) klimaat.

Sport Fryslan heeft als kennis- en netwerkorganisatie een belangrijke rol in de provincie Friesland om organisaties en bedrijven te stimuleren om Friezen in beweging te houden en krijgen. En dat begint al vroeg. Kinderen die plezier hebben in sport en bewegen leggen een gezonde basis voor de rest van hun leven. Sport Fryslan zorgt er onder andere voor dat de vakleerkrachten van elkaar leren en zorgt voor deskundigheidsbevordering.