Noardeast-Fryslân en Dantumadiel

Contactgegevens vakleerkrachten

Algemeen mailadres: bsc@noardeast-fryslan.nl

Tom van der Meer
t.vandermeer2@noardeast-fryslan.nl

Anke Margryt Jacobs
am.Jacobs@noardeast-fryslan.nl

Aggie Walsma
a.walsma@noardeast-fryslan.nl

Amarins Hilverda
a.hilverda@noardeast-fryslan.nl

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de buurtsportcoaches in de gemeente Noardeast-Fryslân en Dantumadiel op hun facebookpagina!