Over SOB

Waarom Sport op Basisscholen?

We willen graag dat kinderen en volwassenen meer bewegen en gezonder gaan leven. Onze kinderen zijn de toekomst en daarom wordt Sport op Basisscholen ingezet om het bewegingsonderwijs te verbeteren. Sport op Basisscholen zorgt voor vakleerkrachten en gezonde voedingsprogramma’s op basisscholen in Friesland.

Bekijk video op YouTube

Wat zijn de feiten? 

– 12,3% van de kinderen tussen de 4 en 12 jaar oud heeft overgewicht.
– De Nederlandse norm voor gezond bewegen is 1 uur per dag, 23% van de Nederlandse kinderen (4 tot 12 jaar) voldoet aan deze norm.
– Slechts 30% van de kinderen eet dagelijks groente of fruit
– In 2010 kreeg slechts 7% les van een vakleerkracht, nu is dat ruim 71% dankzij Sport op Basisscholen. Op 76.4 % van de Friese basisscholen is een vakleerkracht van Sport op Basisscholen actief. Dit zijn 318 scholen van 416 scholen die in er Friesland zijn. De gemeenten en het onderwijs zijn bepalend waar de behoefte ligt voor een vakleerkracht op een school.
– Momenteel zijn 65 vakleerkrachten actief in 21 Friese gemeenten
– Samen bereiken zij meer dan 40.000 leerlingen verspreid over 277 basisscholen in Friesland.

Wie zijn Sport op Basisscholen?

Sport op Basisscholen is een initiatief van De Friesland en Sport Fryslân en heeft als doel om het bewegingsonderwijs te verbeteren. Sport op Basisscholen wordt gefinancierd door Stichting De Friesland. Stichting De Friesland heeft de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) en heeft als doel haar vermogen te besteden aan het financieren van initiatieven en ontwikkelingen ter verbetering van de gezondheidszorg en de volksgezondheid in de meest brede zin.

Hoezo Sport op Basisscholen?

De behoefte aan vakleerkrachten in het bewegingsonderwijs is nog nooit zo groot geweest als de afgelopen jaren. De financiële en organisatorische tekortkomingen bij de basisscholen gecombineerd met een daling van de gezondheid van de jeugd, is een vraagstuk dat schreeuwt om aandacht. Op scholen waar Sport op Basisscholen actief is, blijkt uit onderzoek dat kinderen een betere motorische ontwikkeling hebben. De kinderen zijn fitter en minder dik. Ze kunnen zich bovendien beter concentreren, waardoor hun schoolprestaties verbeteren. Ook worden kinderen sociaal vaardiger en krijgen ze meer zelfvertrouwen. Dit blijkt uit wetenschappelijk onderzoek, dat wordt gedaan op deze scholen. Vakleerkrachten verzorgen gymlessen. Het zijn docenten die een sportopleiding hebben gevolgd. Dit heeft als groot voordeel dat de kinderen nu een kwalitatief goede gymles krijgen en er meer ondersteuning is op de motorische ontwikkeling van de leerling zelf. Daarnaast coachen de vakleerkrachten de groepsleerkrachten en organiseren ze (naschoolse) sportactiviteiten op de basisscholen. Ze zoeken daarvoor contact met lokale sportverenigingen. Dit alles om te zorgen voor nog leuker en beter bewegingsonderwijs.

Vakleerkrachten

Wie is de vakleerkracht in jouw gemeente?

Programma's

Info over de verschillende programma's

Effecten

Wat heeft Sport op Basisscholen bereikt?

MVO

MVO

Wie zijn er betrokken?

team SOB

Team SOB

Ons team

vacatures

Vacatures

Vactures en stage