Privacy statement

Privacy statement Sportopbasisscholen.nl

Sportopbasisscholen.nl is een initiatief van De Friesland Zorgverzekeraar N.V. en van Stichting Sport Fryslân. Beide partijen zijn eigenaar van sportopbasisscholen.nl.

Jouw gegevens in vertrouwde handen

Wil je meer weten over sportopbasisscholen.nl of informatie inwinnen? Dan hebben wij je gegevens nodig. Wij vinden het belangrijk dat jij weet wat wij met jouw persoonsgegevens doen. En wat je rechten zijn. Zodat je erop kunt vertrouwen dat jouw gegevens bij ons in goede handen zijn.

Welke gegevens gebruiken wij?

Als je contact met ons zoekt via het contactformulier dan vragen wij om je naam en emailadres, zodat wij contact met je kunnen opnemen.

Wij gebruiken ook cookies

Je leest wat cookies zijn en hoe wij met cookies omgaan in ons cookiebeleid. Klik hier voor ons cookiebeleid.

Waarvoor gebruiken wij jouw gegevens?

Wij gebruiken je gegevens om contact met je op te nemen n.a.v. je vraag of verzoek.

Welke contactmomenten leggen wij vast?

Wij leggen jouw reactie vanuit het contactformulier, en de daaruit voortkomende e-mailwisseling vast in onze inbox.

Achmea B.V. en Stichting Sport Fryslân zijn verantwoordelijk

De Friesland Zorgverzekeraar N.V en Stichting Sport Fryslân zijn eigenaar van sportopbasisscholen.nl.

De Friesland Zorgverzekeraar N.V. is een merk van Achmea. Achmea B.V. is voor alle merken van Achmea verantwoordelijk voor een goede verwerking van jouw persoonsgegevens.

Met wie delen wij jouw gegevens?

De gegevens die wij van jou ontvangen zijn alleen in het bezit van Stichting Sport Fryslân en De Friesland Zorgverzekeraar N.V om jouw vraag, als dat nodig is, te kunnen beantwoorden.

Wij verkopen jouw gegevens niet.

Hoe zorgen wij dat jouw gegevens veilig zijn bij ons?

Onze websites, apps en IT-systemen zijn goed beveiligd. En wij nemen steeds extra maatregelen om misbruik van jouw gegevens te voorkomen. Ook onze medewerkers hebben duidelijke instructies gekregen hoe zij om moeten gaan met jouw gegevens.

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

Wij bewaren jouw gegevens maximaal 1 jaar.

Regels en wetten voor privacy

Wij houden ons aan de wetten en regels voor privacy. Onder andere:

 • De Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 • De Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 • De Telecommunicatiewet.

Jouw rechten

Wij gaan zorgvuldig met jouw gegevens om, maar je kunt altijd gebruik maken van je rechten. Je mag:

 • Jouw gegevens bij ons opvragen.
 • Jouw gegevens laten veranderen als die niet kloppen.
 • Jouw gegevens laten verwijderen.
 • Bezwaar maken tegen bepaald gebruik van jouw gegevens.
  • Als jij bijvoorbeeld geen e-mails met aanbiedingen meer van ons wilt ontvangen. In onze e-mails staat een link waarmee jij je kunt afmelden. Jij mag ook bellen. In andere gevallen geef jij duidelijk aan waarom jij bezwaar maakt zodat wij dit kunnen beoordelen.
 • Jouw toestemming stoppen.
  • Gaf jij ons toestemming om jouw gegevens te gebruiken? Dan mag jij jouw toestemming later weer stoppen. Wij gebruiken jouw gegevens vanaf dat moment niet meer.
 • Jouw gegevens overdragen.
 • Het gebruik van jouw gegevens tijdelijk beperken.
  • Bijvoorbeeld als jij bezwaar hebt gemaakt tegen gebruik van jouw gegevens.
 • Bij geautomatiseerde verwerking vragen om een herbeoordeling..

 Laat ons weten als je gebruik wilt maken van jouw rechten

Stuur ons een brief of mail (via het contactformulier). Wij reageren binnen een maand na ontvangst van jouw bericht.

De Friesland Zorgverzekeraar N.V.
t.a.v. Sport op Basisscholen
Postbus 270
8901 BB Leeuwarden

Heb je een vraag, tip of klacht?

Heb je vragen over de manier waarop wij omgaan met jouw persoonsgegevens? Neem dan contact op met de privacymanager van Achmea. Stuur een e-mail naar privacymanager@achmea.nl.

Of stuur een brief aan:

De Friesland Zorgverzekeraar N.V.
t.a.v. Sport op Basisscholen
Postbus 270
8901 BB Leeuwarden

Komen wij er samen niet uit? Leg je klacht dan voor aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wij kunnen dit privacy statement veranderen

Dat mag bijvoorbeeld als er iets verandert in de wetten of regels. Of als wij nieuwe producten of diensten ontwikkelen. Op onze website vind je altijd de laatste versie. Deze laatste versie is van 15 juni 2021.