Privacy statement

Privacy statement Sportopbasisscholen.nl

Sportopbasisscholen.nl is een initiatief van De Friesland en van Sport Fryslân. De Friesland is eigenaar van sportopbasisscholen.nl.

Jouw gegevens in vertrouwde handen

Wil je meer weten over sportopbasisscholen.nl of informatie inwinnen? Dan hebben wij je gegevens nodig. Wij vinden het belangrijk dat jij weet wat wij met jouw persoonsgegevens doen. En wat je rechten zijn. Zodat je erop kunt vertrouwen dat jouw gegevens bij ons in goede handen zijn.

Welke gegevens gebruiken wij?

Als je contact met ons zoekt via het contactformulier dan vragen wij om je naam en emailadres, zodat wij contact met je kunnen opnemen.

Wij gebruiken ook cookies

Je leest wat cookies zijn en hoe wij met cookies omgaan in ons cookiebeleid. Klik hier voor ons cookiebeleid.

Waarvoor gebruiken wij jouw gegevens?

Wij gebruiken je gegevens om contact met je op te nemen n.a.v. je vraag of verzoek.

Welke contactmomenten leggen wij vast?

Wij leggen jouw reactie vanuit het contactformulier, en de daaruit voortkomende e-mailwisseling vast in onze inbox.

Achmea B.V. is verantwoordelijk

De Friesland is eigenaar van sportopbasisscholen.nl.

De Friesland is een merk van Achmea. Achmea B.V. is voor alle merken van Achmea verantwoordelijk voor een goede verwerking van jouw persoonsgegevens.

Met wie delen wij jouw gegevens?

De gegevens die wij van jou ontvangen geven wij alleen door aan Sport Fryslân als dit nodig is om jouw vraag te kunnen beantwoorden.

Wij verkopen jouw gegevens niet.

Hoe zorgen wij dat jouw gegevens veilig zijn bij ons?

Onze website en IT-systemen zijn goed beveiligd. En wij nemen steeds maatregelen om misbruik van jouw gegevens te voorkomen. Ook onze medewerkers hebben duidelijke instructies gekregen hoe zij om moeten gaan met jouw gegevens.

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

Wij bewaren jouw gegevens maximaal 1 jaar.

Regels en wetten voor privacy

Wij houden ons aan de wetten en regels voor privacy. Onder andere:

  • De Algemene Verordening Gegevensbescherming.
  • De Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Jouw rechten

Wij gaan zorgvuldig met jouw gegevens om, maar je kunt altijd gebruik maken van je rechten. Je mag:

  • je gegevens bij ons opvragen (recht op inzage).
  • je gegevens laten veranderen als die niet kloppen (recht op rectificatie).
  • je gegevens laten verwijderen (recht op wissing van gegevens).
  • bezwaar maken tegen bepaald gebruik van je gegevens (recht op beperking van de verwerking).
  • bezwaar maken tegen gebruik van jouw gegevens (recht van bezwaar).

 Laat ons weten als je gebruik wilt maken van jouw rechten

Stuur ons een brief of mail (via het contactformulier). Wij reageren binnen een maand na ontvangst van jouw bericht.

De Friesland
t.a.v. Sport op Basisscholen
Postbus 270
8901 BB Leeuwarden

Heb je een vraag, tip of klacht?

Heb je vragen over de manier waarop wij omgaan met jouw persoonsgegevens? Neem dan contact op met de privacymanager van Achmea. Stuur een e-mail naar privacymanager@achmea.nl.

Of stuur een brief aan:

Achmea B.V.
T.a.v. de privacymanager
Compliance & Operational Risk

Postbus 866
3700 AW Zeist

Komen wij er samen niet uit? Leg je klacht dan voor aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wij kunnen dit privacy statement veranderen

Dat mag bijvoorbeeld als er iets verandert in de wetten of regels. Of als wij nieuwe producten of diensten ontwikkelen. Op onze website vind je altijd de laatste versie. Deze laatste versie is van 12 september 2018.