programma's banner

Programma’s

Programma’s

Het doel van Sport op Basisscholen is de kwaliteit van het bewegingsonderwijs in Friesland te verhogen en hiermee de gezondheid van kinderen te verbeteren. Hierbij is de vakleerkracht bewegingsonderwijs essentieel. De vakleerkrachten geven kwalitatief goede gymlessen en coachen ook groepsleerkrachten bij het geven van gymles.

Naast de inzet van de vakleerkracht kunnen scholen ook gebruik maken van de volgende programma’s om een gezonde leefstijl bij hun leerlingen te bevorderen:
•Lekker Fit!
•Foodtruck Mama Mascha
•Sport op Basisscholen Extra

gezonde voeding

Lekker Fit!

Foodtruck Mama Mascha

nationale sportweek

Sport op Basisscholen Extra