Resultaten provinciale bijeenkomsten ‘Bewegingsonderwijs’

bewegingsonderwijs

Het is al een tijdje terug dat het symposium plaatsvond waarbij we de discussie over het bewegingsonderwijs op basisscholen met elkaar zijn aangegaan. Wat is belangrijker, kwaliteit of kwantiteit? Waar lopen scholen tegenaan? Wat moet er anders? Deze discussie is in alle twaalf provincies tijdens een bijeenkomst gevoerd en de resultaten zijn nu samengevat in een verslag.

Resultaten

Bij veel bijeenkomsten is de conclusie dat een integrale aanpak het beste werkt. ‘Leg daarbij verbindingen tussen de thuissituatie, schoolsituatie en vrije tijdsituatie. Dan komen er ook oplossingen voor knelpunten zoals gebrek aan financiële middelen en beweegaccommodaties voor scholen.’ aldus Fred Voncken, directeur projecten Ministerie van OCW. Deze integrale aanpak kan ook op andere schaal worden ingezet door verbindingen te leggen tussen bewegen en leren binnen het onderwijs.

Knelpunten en oplossingen

Uit de werksessies zijn 10 knelpunten naar voren gekomen die twee uur beweegonderwijs door vakleerkrachten per week bemoeilijken. Deze knelpunten zijn vertaald naar 10 oplossingen.

Accommodatie

1. Gemeenten moeten scholen betrekken bij de inrichting van de openbare ruimte (fysiek en natuurlijke omgeving) rondom de school;

2.  Kijk als school naar de beschikbare ruimte (fysiek en natuurlijke omgeving) rondom je school en zoek met partners naar mogelijkheden voor gebruik.

Bevoegdheid – Bekwaamheid

3. Stel een vakleerkracht aan voor meerdere scholen of op stichtingsniveau en laat deze 50% van de lessen verzorgen. De andere 50% wordt door groepsleerkrachten verzorgd die worden gecoacht door vakdocent;

4. Ontwikkel een beweegteam (met vakleerkrachten, groepsdocenten, combinatiefunctionarissen, buurtsportcoaches en stagiaires) rondom een groep scholen onder aanvoering van een vakleerkracht, dat verantwoordelijk is voor de inrichting en uitvoering van het bewegingsonderwijs en andere beweegactiviteiten in en rondom de school;

5. Investeer in opleidingen Pabo / ALO (breder opleiden);

6. Maak van bewegingsonderwijs / gym een inspectievak;

Schoolniveau / rooster / financiële middelen

7. Meer investering vanuit het ministerie van OC&W (meer gelabelde middelen, minder subsidies);

8. Ontdubbeling van uren van docenten;

9. Werk samen met sportaanbieders, buitenschoolse opvang en/of buurtsportcoach / combinatiefunctionaris om een langere lesdag te ontwikkelen;

10. Kijk naar scholen die het goed doen en deel die kennis.

 

Klik hier voor het hele verslag van de twaalf bijeenkomsten en de resultaten per provincie.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *