Sport op Basisscholen Extra

Met Sport op Basisscholen Extra bieden we kinderen die motorisch achterlopen een speciale bijles gym aan. De basisbeweegvaardigheid wordt verbeterd door SOB Extra en daar hebben kinderen hun hele leven lang nog profijt van.

Een bijzondere gymles

SOB Extra is een bijzondere gymles na schooltijd, binnen of buiten. Kinderen gaan in kleine groepen onder leiding van een vakleerkracht allemaal leuke en spannende activiteiten doen. Hierbij staat het plezier in bewegen centraal. Niet wat mislukt, maar wat wel lukt is belangrijk! Dat kunnen tikspelletjes zijn, maar ook bijvoorbeeld balspelletjes, koprol maken, klimmen, zwaaien aan de touwen en ga zo maar door.

Doelgroep Sport op Basisscholen Extra

Het programma is bedoeld voor kinderen van groep 1 t/m 4 die in de gymles en met het buitenspelen moeilijk mee kunnen komen. Ze zijn minder handig dan andere kinderen, bijvoorbeeld met huppelen, klimmen of een bal vangen. Ook kinderen die angstig zijn tijdens bewegingssituaties en moeite hebben om samen te spelen met andere kinderen kunnen meedoen.

Zelfvertrouwen opbouwen

Het doel van SOB Extra is kinderen meer zelfvertrouwen geven in bewegen en sporten, waardoor ze weer met plezier meedoen aan bewegingsactiviteiten. Het programma zorgt er voor dat motorische achterstanden bij kinderen verkleinen en dat kinderen uiteindelijk kunnen doorstromen naar een sportvereniging die bij ze past, bijvoorbeeld een gymnastiekvereniging.

Deelnemende gemeenten

Op dit moment vindt SOB Extra plaats in de gemeenten Súdwest-Fryslân, De Fryske Marren, Weststellingwerf, Ooststellingwerf, Opsterland, Smallingerland en Leeuwarden.