Dag van het Sportonderzoek

Gisteren was de Dag van het Sportonderzoek in Groningen. Eralt Boers van Kennispraktijk presenteerde daar ook zijn onderzoek over Sport op Basisscholen. Lees hier de abstract van dit onderzoek.

Structurele aandacht voor goed bewegingsonderwijs zorgt voor meer motorisch vaardige kinderen

Eralt Boers

Het programma Sport op Basisscholen van Sport Fryslân en de Friesland Zorgverzekeraar moet er voor zorgen dat meer kinderen goed en voldoende bewegen door extra uren bewegingsonderwijs en de inzet van professioneel geschoolde vakleerkrachten bewegingsonderwijs. Om zicht te krijgen op de effecten van Sport op Basisscholen is gedurende vier jaar (2012-2015) onderzoek gedaan. De centrale onderzoeksvraag luidde als volgt: Wat zijn de effecten van de inzet van vakleerkrachten bewegingsonderwijs op het beweeggedrag, de houding ten opzichte van bewegen en motorische vaardigheden van basisschoolkinderen?

Methode: Om antwoord te geven op de onderzoeksvraag is een selectie van onderzoeksmethoden toegepast. De testbatterij bestond uit de volgende onderdelen: 1. Vragenlijst kinderen over sport- en beweeggedrag 2. Contextvragenlijst scholen over faciliteiten en beleid 3. SOFIT Observatiemethode om fysieke activiteit te meten 4. mABC-2 om de motorische vaardigheid van kinderen te meten

Resultaten: De resultaten van het onderzoek laten zien dat alle kinderen gedurende de onderzoeksperiode motorisch vaardiger worden als gekeken wordt naar balvaardigheid, behalve kinderen die op een school zitten waar niet structureel aandacht is voor bewegen. De grootste stijging is te constateren bij kinderen die op een school zitten met een vakleerkracht. Tot slot lijken alle kinderen gedurende de onderzoeksperiode motorisch vaardiger te zijn geworden als gekeken wordt naar balansvaardigheid, behalve kinderen die op een school zitten waar niet structureel aandacht is voor bewegen.

Discussie en conclusie: Op basis van voorgaande bespreking zijn enkele samenvattende conclusies getrokken: 1. Structurele aandacht voor goed bewegingsonderwijs zorgt voor meer motorisch vaardige kinderen 2. Vakleerkrachten zorgen voor meer effectieve beweegtijd 3. Vakleerkrachten hebben positieve invloed op lidmaatschap sportverenigingen 4. Kinderen die lid zijn van een sportvereniging zijn vaker ‘motorisch in orde’ 5. Vakleerkrachten hebben positieve invloed op de beweegbehoefte van kinderen 6. Vakleerkrachten hebben vooral invloed op ‘georganiseerd’ sporten en bewegen

Make it count: Met het onderzoek wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de kennis over bewegingsonderwijs en de wijze waarop sport en bewegen kan bijdragen aan de motorische ontwikkeling en het beweeggedrag van kinderen.

 

Kijk ook op de site van Kennispraktijk.

 

Delen

Één reactie op “Dag van het Sportonderzoek”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *