Nu krijgt meer dan 50% van de Friese basisschoolleerlingen gymles onder begeleiding van een vakleerkracht