financiering banner

Financiering

Financiering

Sport op Basisscholen is een initiatief van De Friesland Zorgverzekeraar en Sport Fryslân. Sport op Basisscholen heeft als doel om het bewegingsonderwijs te verbeteren en dat doen we door middel van het inzetten van vakleerkrachten. Sport op Basisscholen is een unieke samenwerking tussen gemeenten, onderwijs, Sport Fryslân en De Friesland.
Sport op Basisscholen wordt onder andere gefinancierd door Stichting De Friesland. Stichting De Friesland heeft de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) en heeft als doel haar vermogen te besteden aan het financieren van initiatieven en ontwikkelingen ter verbetering van de gezondheidszorg en de volksgezondheid in de meest brede zin. Deze Stichting neemt 20% van de loonkosten voor haar rekening.