Significante leerwinst door bewegen tijdens reken- en taallessen

Als een korte bewegingsles wordt geïntegreerd in de gewone les, leren kinderen beter. Zowel achterstandskinderen als kinderen zonder achterstand hebben dan meer aandacht voor hun taak dan na een gewone les. Geïntegreerde beweging tijdens een reken- of taalles leverde over de periode van twee jaar een leerwinst van vier maanden op. Dit blijkt uit promotie-onderzoek van Marijke Mullender-Wijnsma aan de Rijksuniversiteit Groningen. Dit meldt Vakblad Vroeg.

In het onderzoek stond het programma Fit & Vaardig (F&V) centraal. Daarbij wordt een fysieke activiteit op school geïntegreerd in de les, zoals bijvoorbeeld springen tijdens het spellen van een woord. De 20–30 minuten durende lessen werden drie keer per week gegeven in het klaslokaal.

Mullender onderzocht bij vijfhonderd leerlingen van twaalf basisscholen het effect van deze lessen. Niet alleen hadden de leerlingen in de klassen waarin F&V werd gegeven meer aandacht voor de taak direct na de lessen, ook hadden ze vier maanden extra leerwinst voor rekenen en spelling in vergelijking met de controlegroep, een significant verschil.

Ook leerlingen met achterstanden in rekenen en taal gingen meer vooruit dan de prestaties van achterstandsleerlingen in de controlegroep. Bij rekenen was, in tegenstelling tot bij spelling, het effect ruim een halfjaar na afloop van het programma nog zichtbaar.
Bron: nationaleonderwijsgids.nl

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *