Vakleerkrachten

Sport op basisscholen wil de kwaliteit van het bewegingsonderwijs verbeteren door vakleerkrachten in te zetten. Vakleerkrachten bewegingsonderwijs hebben de Hbo-opleiding ALO afgerond.

Werkwijze vakleerkrachten

De werkwijze van de vakleerkrachten van Sport op Basisscholen is uniek. Zij zijn namelijk niet verbonden aan een school, maar zij ondersteunen meerdere scholen in een gemeente. Per gemeente is de werkwijze verschillend. In sommige gemeenten geeft de vakleerkracht zelf veel gymlessen. In andere gemeenten ligt de nadruk meer op het coachen van de groepsleerkrachten en geeft de vakleerkracht af en toe een voorbeeldles.
Sommige scholen hebben structureel een vakleerkracht, maar het kan ook zijn dat er in blokken wordt gewerkt. Dat de vakleerkracht in blok 1 op school A begeleidt en in blok 2 op school B. In sommige gemeenten werken de vakleerkrachten op aanvraag. Dan ondersteunen ze de groepsleerkracht op het moment dat de school/groepsleerkracht dat nodig vindt. Momenteel zijn er 65 ‘Sport op Basisscholen’ vakleerkrachten actief in Friesland.